قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
مـن اگـر عاشـقانه میـنویسـم ...
نه عاشـقم و نه شکـست خـورده ...
فقـط میـنویسـم تا عشـق یاد قلـبم بمـاند ...
در ایـن ژرفـای دل کنـدن هـا عـادت هـا و هـوس هـا ...
فقـط تمـرین آدم بودن میـکنم (♥)
برای وفـادار مانـدن (♥)
همـین ...!
6 + / 0 - 1394/04/12 - 16:22 در حس غریب
پیوست عکس:
10030822-1887-l.jpg
10030822-1887-l.jpg · 500x500px, 39KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)