قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دوباره آمده ای...
اینبار شیرین تر از قبل دروغ می بافی....
زیرکانه تر لبخند می زنی و دلبرانه تر ناز می کنی !
اما نازنین بعد از رفتنت دلم مرد و خیلی وقت است که مغزم تصمیم می گیرد نه دلم !
پس لوند و دلبرانه که هیچ ،عاشقانه و صادقانه هم که بیایی....
من دیگر نیستم !
5 + / 0 - 1394/04/12 - 16:26 در حس غریب
پیوست عکس:
10000312-3021-l.jpg
10000312-3021-l.jpg · 426x640px, 38KB

امتياز مثبت

(5 کاربر)