قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
برای هم دعا کنیم ...
فرج مهدی فاطمه(ع) را فراموش نکنیم ...
آزادی فلسطین را فراموش نکنیم ...
سلامتی رهبرمان را فراموش نکنیم ...
تن های بیمار و تنها را فراموش نکنیم ...
زیارت کربلا را فراموش نکنیم ...
عزیز ترین هایمان را فراموش نکنیم ...
مردم یمن ، سوریه و عراق را فراموش نکنیم ...
نظام و ملتمان را فراموش نکنیم ...
جوان ها را فراموش نکنیم ...
با هر دعا گره ای را باز کنیم
تا گره هایمان باز شود ...

را بدان ...
9 + / 0 - 1394/04/14 - 19:03 در منتظران
پیوست عکس:
2014 - 1y.jpg
2014 - 1y.jpg · 550x839px, 80KB

امتياز مثبت

(9 کاربر)

باز نشر