قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌ای نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردمش بر خواهد گشت. 8/12/13889 + / 0 - 1394/04/18 - 19:40 در امام خامنه ای

امتياز مثبت

(9 کاربر)

باز نشر