قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نه از شرافتت بگو،
نه از بزرگی دم بزن
فقط بشین و دنیا رو
با نقشه هات بهم بزن

نه از ستاره هات بگو
نه از کبوترای صلح
فقط بشین موشک بساز،
آدم بکش برای صلح

ویتنامو که یادته،
یا افتضاح فرگوسن
به قول اصفهونیا:
«بیشین, زیادی جوش نَزِن»

با سربازهای کاغذی
نمیشه تو آتیش پرید
نمیشه با «یه مشت دلار»
دلای مردا رو خرید

نمیشه از آزادی گفت
ولی کبوترا رو کشت
نمیشه پای میز نشست،
یه خنجرم گرفت تو مشت

به لاف توی غربتت
میخندن اینجا مرد و زن
بسه دیگه! بیشتر از این
تو «بچه مچه حرف نزن»

قصه ی ما کنار تو
قصه ی آب و آتیشه
وفای تو! «مگه داریم؟»
فریب ما! «مگه میشه؟»
4 + / 0 - 1394/05/08 - 21:48

امتياز مثبت

(4 کاربر)