قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به ما آموختید که با دست و چشم و دهان بسته نیز میتوان استقامت کرد و سربازی سرافراز و درس آموز بود مراسم تشیع شهدا و جمعی از شهدای غواص
وعده ما 94/05/19مراسم استقبال اصفهان میدان امام ساعت17
4 + / 0 - 1394/05/15 - 15:33 در استــقلالیــا

امتياز مثبت

(4 کاربر)