قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نه با بردبار دانا مراء و جدال کن و نه با سفیه نادان، چه انسان بردبار کینه ی شما را در دل می گیرد و سفیه نادان به آزارت دست می زند.

منبع: کافی،ج2،ص301
7 + / 0 - 1394/07/07 - 10:47

امتياز مثبت

(7 کاربر)

باز نشر