قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تنها 3 روز تا

پانزدهم ذی الحجه سال دهم هجری قمری .

کاروانیان پس از خروج از به منطقه " " رسیدند و از آنجا تا " " آمدند.هنوز تا " " چند منزل دیگر باقی است.

انتخاب منطقه " " از چند جهت قابل توجه است:

اول اینکه در راه بازگشت از ،این محل کمی قبل از محل افتراق و تقاطع مسیرها است.

دوم اینکه در آینده که کاروانهای در راه رفت و برگشت از این مسیر عبور می کنند ، بارسیدن به وادی و در مسجد ،تجدید خاطره وبیعتی با این زیربنای اعتقادی خود نمایند و یاد آن در دلها احیاء گردد.

سوم اینکه" " محلی بسیار مناسب برای برنامه سه روزه و ایراد خطبه برای آن جمعیت انبوه به منطقه " "، بیابانی باز و وسیع درمسیر سیلاب وادی" " بود. این سیلاب از مشرق به مغرب جاری می شد و پس از عبوراز به حجفه می رسید و سپس تا دریای سرخ ادامه پیدا می کرد و سیلهای سالیانه را به دریا می ریخت.


...
5 + / 0 - 1394/07/07 - 20:43 در مناسبت ها
دیدگاه
behesht-110

دراین مسیرآبگیرهای طبیعی به وجود آمده بود که پس از عبور سیل، آبهای باقی مانده درآنها جمع می شد وبه عنوان ذخایرآبی شناخته می شدند و به آنها اصطلاحاً " " می گفتند. در مناطق مختلف، زیادی درمسیرسیلها وجود داشت که با نامگذاری از یکدیگر شناخته می شدند. این برای شناخته شدن از دیگر،به نام " " نامگذاری شده بود. کنار این آبگیر پنج درخت سر سبزو کهنسال از نوعی درخت شبیه درخت چنار ، که درخت خاص صحراها است وجود داشت . این پنج درخت، سایبانی مناسب برای مسافران خسته بودند.

در نهایت این بیابان وسیع، به عنوان بهترین مکان برای مراسم سه روزه انتخاب گردید و جایگاه سخنرانی، زیرهمان درختان در نظر گرفته شد که هم مشرف به بیابان و محل تجمع مخاطبین و هم سایبان مناسبی برای ایراد خطابه بود.

1394/07/7 - 20:44 Like

امتياز مثبت

(5 کاربر)