قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
چه زیبا گفت :

کسی می تواند از سیـم خاردار دشمن عبور کند

که پشت سیــم خاردار نفـس خود

گیــر نکرده باشد …

2 + / 0 - 1394/08/14 - 16:17
پیوست عکس:
IMG_1036.JPG
IMG_1036.JPG · 4000x2248px, 1.9MB

امتياز مثبت

(2 کاربر)