قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از امشب ميخواهم با يار و ياور هميشگي ام خلوت کنم در اين حس عاشقانه.
تنها ياوري که هيچگاه از صحبت با او نا اميد نشدم

تنها کسي که به راستي حرفهاي عميق قلب و روحم را با او گفـــــــــته ام...
و به راستي برخي ناگفته ها را نميتوان حتي به عزيز ترين و نزديکترين کسان گفت.

هرچند که خيلي دوستشان بداري و راحت با آنان سخن گويي...
خوب بعضي حرف ها خاص دلت است!
امشب آمده ام
براي تو دعا کنم.......
4 + / 0 - 1394/08/21 - 08:28

امتياز مثبت

(4 کاربر)