قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آیت الله قرهی:خواهش های نفسانی دام های شیطان هستند لذا انسان را در لذت ظاهری قرار می دهند و برون رفت از این لذت برایش امکان پذیر نیست و بعد هم به او تفهیم می کند که این لذائذی که گفته بودم حقیقی است، حقیقی نیست ولی کاری می کند که بیرون نتوانی بروی.
7 + / 0 - 1394/09/30 - 20:30 در درمحضربزرگان دین
پیوست عکس:
216675_138.jpg
216675_138.jpg · 800x533px, 213KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)