قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
داره می جوش خون توی رگم
چی شد توکوچه ؟ بهتره نگم
می زد یه نانجیب با تازیانه
بی بی فداییه علی شده
جرمش حمایت از ولی شده
بازوش کبوده اون قدش خمیده
کبوتری می خواد راها شه از قفس
زسینه اش می ریزه خون با هر نفس
خدای من به داد مادرم برس ...
6 + / 0 - 1392/01/23 - 13:00
پیوست عکس:
vhkf04mg9wy869gut6q.jpg
vhkf04mg9wy869gut6q.jpg · 1024x768px, 254KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)