قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تا تو زخمی میزنی، بهر مداوا می رسند...
یک به یک از ره رقیبان، با نمکدانی به دست...!!!

8 + / 0 - 1394/10/17 - 18:50 در شاعرانه
پیوست عکس:
photo_2015-06-22_19-32-32.jpg
photo_2015-06-22_19-32-32.jpg · 915x933px, 60KB

امتياز مثبت

(8 کاربر)