قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همیشه مقداری دلگرمی داخل جیبت باید باشد
‎که اگر ناگهان در خیابان
‎یا در گوشه یک کافه
‎یا حتی در خواب
‎سرمای نا امیدی به سراغت آمد
‎یا بغضی دهانت را تلخ کرد
‎دلگرمیت را از جیب در بیاوری
‎گوشه دهانت بگذاری تا ارام ارام شیرینیش در وجودت بپیچد
‎یا مثل ژاکتی گرم دور خودت بپیچی و منتظر تابش خورشید بمانی
‎دلگرمی همیشه باید باشد
‎و ... وای به تمام لحظه هایی
‎که هرچه جیب ها و کیفت رابگردی
‎دلگرمی پیدا نکنی...!

‎همیشه دوستت دارم ها را....
‎دلخوری ها را...
‎نگرانی ها را....
‎به موقع بگویید....
‎قدر بدانید" داشتنها " را
‎مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است
2 + / 0 - 1395/01/21 - 21:54

امتياز مثبت

(2 کاربر)