قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حضرت علی(ع)فرمودند:
«بدانید که میان حق و باطل بیش از چهار انگشت فاصله نیست.»
از امام(ع)پرسیدند: «معنی این سخن چیست؟»
حضرت انگشتان دست خود را جز انگشت شست به هم چسپاند و میان گوش و چشم خود قرار داد.سپس فرمود:
«باطل آن است که بگویی:«شنیدم»!(يعني بدون بررسي و تحقيق، شنيده ها را بپذيري و نزد ديگران نقل نمايي)وحق آن است که بگویی:«دیدم»!(يعني هر آن چه را با دقت ديده اي بپذيري و در صورت لزوم به ديگران منتقل كني).(خطبه141)
3 + / 0 - 1395/02/06 - 22:34 در منتظران

امتياز مثبت

(3 کاربر)