قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همان چوب دارچینی
که لحظه آخر
درون چای می اندازی...
همان عکسی که در لپ تاپت
پنهان میکنی ولی دور نمیریزی...
پیراهنی که دکمه اش را ندوخته ای اما
نمیتوانی از پوشیدنش منصرف بشوی...
من تمام انها هستم...
نخواستنی هایی که ناگهان
نمیتوانی از دوست داشتنشان صرف نظر کنی ...!
4 + / 0 - 1395/02/29 - 07:38

امتياز مثبت

(4 کاربر)