قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ماه رویی که شب قدر بود یک خالش
در سراپرده ماه پنهان است

4 + / 0 - 1395/03/18 - 21:29 در شاعرانه
پیوست عکس:
55.jpg

امتياز مثبت

(4 کاربر)