قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تابستان داغ رو به آمدن است
روزها برخلاف روابط آدمها گرم
اما هر لحظه که در این سردی روابط می نگری
فرشتگانی را می بینی
که بال های مشکی شان آن ها را به عرش که نه
نزد خودِ خدا می برند ...
و گرما آنها را خسته نمی کند
تو و چادرت نه تنها زیباترینی
بلکه مستوجب الدعوه ای
برایم کن ...
10 + / 0 - 1395/03/25 - 21:53 در حجاب نامه
پیوست عکس:
Capture.JPG
Capture.JPG · 597x597px, 89KB

امتياز مثبت

(10 کاربر)