قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از نگاه خشک، منع چشم من انصاف نیست
دست گل چیدن ندارم، خارِ دیوارم ترا7 + / 0 - 1395/04/04 - 19:51 در شاعرانه
پیوست عکس:
HamMihan-2015151187406524671452588070.3727.jpg
HamMihan-2015151187406524671452588070.3727.jpg · 633x633px, 42KB

امتياز مثبت

(7 کاربر)