قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
لباس مناسب بپوشید.

قاعده این است که هیچ چیزی در لباس شما یا ظاهرتان نباید توجه مخاطبان را از شما یا پیامتان منحرف کند. مردم در سی ثانیه اول در مورد شما قضاوت می کنند. به همین دلیل، لباس و حالت ایستادنتان بسیارمهم است.
http://llink.ir/5bdd
1395/05/13 - 14:47