قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
تو خود رفتی ولی بادِ جنون خواهد دَواند از پِی
بِسان شعلهٔ آتش منِ مجنونِ رسوا را ...

5 + / 0 - 1395/05/18 - 11:08 در شاعرانه

امتياز مثبت

(5 کاربر)