قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر سال محرم باروحیه خستگی ناپذیر علم یا حسین را در دست میگرفت
سن زیادی نداشت
چشم هایش برق میزد و با اشتیاق وصف نشدنی علم را میچرخاند
بعد از مدت ها فهمیدم اهل سنت است
فلج بوده و در بین الحرمین شفا یافته
حالا هرسال علم در دست اوست


3 + / 0 - 1396/07/06 - 10:20 در حسینیه بهشت

امتياز مثبت

(3 کاربر)