قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود
بلافاصله در دیگری باز می شود
اما ما آنقدر به در بسته خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم.
1398/08/12 - 16:22