قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
زندگی عمر کردن نیست

بلکه رشد کردن است

عمر کردن کاری است

که از همه حیوانات بر می آید.

اما رشد کردن هدف والای انسان است

که عده معدودی میتوانند

ادعایش را داشته باشند.
3 + / 0 - 1398/12/08 - 10:16

امتياز مثبت

(3 کاربر)