قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
یک نفر همره باد ...
آن یکی همسفر شعر و شمیم...
یک نفر خسته از این دغدغه ها ،
آن یکی منتظر بوی نسیم...
همه هستیم در این شهر شلوغ،
این کفایت که همه یاد همیم...!!!
3 + / 0 - 1392/02/16 - 23:31 در عاشقانه ها

امتياز مثبت

(3 کاربر)