قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
وقتی چاره ای نمی ماند!
وقتی فقط میتوانی بگویی
هرچه باداباد
حتی اگر دل کوه هم داشته باشی
گریه ات میگیرد
5 + / 0 - 1392/02/16 - 23:36 در عاشقانه ها

امتياز مثبت

(5 کاربر)