قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من خدایی میشناسم كه ابر رحمتش به زمین و زمان باریده ... یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !!!
6 + / 0 - 1392/02/16 - 23:36 در فقط برای خدا

امتياز مثبت

(6 کاربر)

باز نشر