قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد
عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گر چه خاکسترم و هم سفر باد ولی
جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد
5 + / 0 - 1392/03/08 - 22:33

امتياز مثبت

(5 کاربر)

باز نشر