قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
در روزگاری که لبخند آدم ها بخاطر شکست توست..برخیز تا بگریند...
دوستان خدانگهدار
نرگسی دوستت دارما...نبودی ببینمت فدات{-35-}{-35-}
6 + / 0 - 1392/03/23 - 23:56
دیدگاه
NARGES

آجی سمانه خودم
آجی خبر میدادی با سر میومدم گلم
خوب یه اس میدادی عزیزم

1392/03/24 - 15:18 Like
samane

{-7-}

1392/05/27 - 11:00 Like

امتياز مثبت

(6 کاربر)