قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سر شب لپتاپ رو خاموش کردم رفتم نشستم تو پذیرایی در جوار خانواده

۱ دقیقه بعد مامانم : لپتاپت سوخته ؟
من : نه

۳ دقیقه بعد بابام : اینترنتت شارژش تموم شد ؟
من : نه

اندکی بعد بابام : چی شده حالت خوب نیست ؟
من : نه چطور ؟

یه ذره بعد مامانم : تو چته ؟ چرا سرت تو لپتاپ نیست ؟
من : خب گفتم یکم بیام پیش شما بشینم !

بابام : مطمئنی طوری نشده ؟
مامانم : خب بگو چرا اینجوری میکنی آخه ؟

هیچی دیگه پا شدم اومدم لپتاپ رو روشن کردم و اومدم اینجا
4 + / 0 - 1392/03/31 - 09:47 در لبخندهای بهشتانه
دیدگاه
sargoroohe-salehin

ورزش دشمن اعتیاد است{-29-}

1392/03/31 - 16:38 Like
NARGES

{-11-}

1392/03/31 - 20:43 Like
mohamad1369

{-33-}

1392/03/31 - 22:29 Like

امتياز مثبت

(4 کاربر)