قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
جاذبه خاک به ماندن می‌خواند و آن عهد باطنی، به رفتن. عقل به ماندن می‌خواند و عشق به رفتن ...

و این هر دو را خداوند آفریده‌است، تا وجود انسان، در آوارگی و حیرت میان عقل و عشق معنا شود...

شهید سید مرتضی آوینی
13 + / 0 - 1392/04/24 - 01:42 در گلزار شهدا
دیدگاه
rozerezvan

+

1392/05/23 - 03:58 Like

امتياز مثبت

(13 کاربر)

باز نشر