قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
حضرت امام خامنه ای:
... ما آنجایى كه دخالت كنيم، صريح مي گوئيم. ما در قضاياى ضديّت با اسرائيل دخالت كرديم، نتيجه‌اش هم پيروزى جنگ سى و سه روزه و پيروزى جنگ بيست و دو روزه بود. بعد از اين هم هر جا، هر ملّتى، هر گروهى با رژيم صهيونيستى مبارزه كند، مقابله كند، ما پشت سرش هستيم و كمكش مي كنيم و هيچ ابایى هم از گفتن اين حرف نداريم. اين حقيقت و واقعيت است. (خطبه های نماز جمعه تهران - 1390/11/14)
4 + / 0 - 1392/05/22 - 16:27 در یمن
پیوست عکس:
13901114_3718926.jpg
13901114_3718926.jpg · 1500x1000px, 535KB

امتياز مثبت

(4 کاربر)