قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اگر بی عزم ازین دنیا هجرت کنی، انسان صوری بی مغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی...زیرا آن عالم محل کشف باطن است...
7 + / 0 - 1392/05/23 - 15:11 در فقط برای خدا

امتياز مثبت

(7 کاربر)