قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
عزم عبارتست از تصمیم به ترک معاصی، فعل واجب و جبران آنچه از او فوت شده در زمان حیات...
6 + / 0 - 1392/05/23 - 15:13

امتياز مثبت

(6 کاربر)