قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
جوسازی فرزند کروبی
محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران، روز سه شنبه خبر داد که آیت‌الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است.

آقای کروبی در یادداشتی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده و سایت «سحام نیوز» آن را بازتاب داده است، نوشته که «چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی (رفسنجانی) با رهبری بیان شد که در آن، موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رییس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود».

فرزند مهدی کروبی افزوده است: «در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد».

یادداشت محمدتقی کروبی پس از آن منتشر می‌شود که حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز سه شنبه علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد.

فرزند مهدی کروبی از انتخاب آقای شمخانی استقبال کرده و گفته که «انتخاب آقای شمخانی به عنوان (دیدگاه )
1392/06/20 - 14:31 در یمن
پیوست عکس:
siMtlRW_300.jpg
siMtlRW_300.jpg · 300x218px, 17KB
دیدگاه
ya-mahdi1

فرزند مهدی کروبی از انتخاب آقای شمخانی استقبال کرده و گفته که «انتخاب آقای شمخانی به عنوان فردی لایق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدیر و تشکر دارد و هم امیدی برای رفع حصر رهبران دربند».

آن گونه که سایت سحام نیوز نوشته است، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران «از جمله افرادی است که طی چهار سال اخیر، حاضر نشد تحت فشار افراد تمامیت خواه از مسیر مردم و راهی را که مهدی کروبی و میرحسین موسوی آن را رهبری می کردند، تبری بجوید».

1392/06/20 - 14:33 Like
ya-mahdi1

به نقل از افسران

1392/06/20 - 14:35 Like
dayi

جالب بود ممنون

1392/06/20 - 14:40 Like
ya-mahdi1

@behabadi قابل توجه شما برادر ( مثلا دلسوز ما )

1392/06/20 - 14:46 Like