قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هفته پیش از شدت گرما به بابام گفتم پول برق رو از این به بعد من میدم

دیروز رفته کولر گازی خریده گذاشته تو اتاق خودش :|
9 + / 0 - 1392/06/20 - 15:34 در لبخندهای بهشتانه
دیدگاه
-1-1-

{-15-}

1392/06/20 - 15:57 Like

امتياز مثبت

(9 کاربر)