قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
صحبت یک شهید عزیز:
ما دشمن را از در بیرون کردیم شما ها مواظب باشید که از پنجره وارد نشود.
5 + / 0 - 1392/06/22 - 18:05 در یمن

امتياز مثبت

(5 کاربر)