قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
چشمانم را مےبندم ...

چراغ دلم را روشن مےکنم و پـر مےکشم به سوے حـرمــ ت ...

درست در بـانـد عشق فرود میایم ...

بین الحـــ❤ــرمین ...

مے ایستم و زیارتے دلچسب مےکنم ...

و این گنبدهاے طلایـے چہ عشق بازے عظیمے بہ پا مےکنند

بیـن مـن و دلـدار ...

بہ خود مے آیم ...

قطره هاے اشک گونہ ام را نوازش مےکنند ...

و این یعنے زیـارتـم قبـول است انشاالله ...دلـم را همیـنـگـونـه بیـتـاب نگهـدار اربـاب ...
2 + / 0 - 1392/08/16 - 19:26 در حسینیه بهشت
پیوست عکس:
1383837352332923_large.jpg
1383837352332923_large.jpg · 425x334px, 57KB

امتياز مثبت

(2 کاربر)