قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
عاشقی را پرسیدند:

زندگی چند بخش است؟


گفت:دو بخش، کودکی و پیری


گفتند: پس جوانی چه؟


گفت: فدای♥ ح س ی ن ....♥
5 + / 0 - 1392/08/16 - 19:29 در حسینیه بهشت

امتياز مثبت

(5 کاربر)