قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سِــ ه ســـالـــ ه دُخـــتـَرَتـــ اُفـــتـــادهِ اَز نـَفـَس، بـــابـــا!

دِگـَــر مَــــرا بــِبـَــر اَز کـُــنـــج ایـــن قــَفــَس، بـــابــــا!

بـــ ه جـُــز تــــو کـــ ه آمَـــده‌ای، اِمـشَــبــی بـ ه دیدارَم

نـَــزَد سَـــری بـــ ه یَـــتـــیمِ تـــو، هـــیچ ‌کَــــس، بــابــا!{-31-}
5 + / 0 - 1392/08/16 - 19:31 در حسینیه بهشت
پیوست عکس:
1383835411349516_thumb.jpg
1383835411349516_thumb.jpg · 160x160px, 21KB

امتياز مثبت

(5 کاربر)