قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
انسانیتم ارزو شد.
59945425400342125524.jpg


اینو میزارم پسر کوچولو شاید ملت از لباس کهنه ات خجالت کشیدند73552571907824501975.jpgاگر تمام چسپ زخمایت را هم بخرم زخمی که تو داری ترمیم نمیشه میدونم ...
74008455360649920784.jpg

بخواب عزیزم بخو.اب واجدان ها همه خوابن
04958154311515512931.jpgبخند بخند عزیزم این مردم ما فقط ادعا دارند همینو بس


40000499183052233831.jpg

هی چی بگم عزیزم نمیدونم فقط میگم داغونم30763724294389776879.jpg


اینها بچه های ایرانن ها ی موقع فکر نکنید سوریه ست

اینها بی نیازن ها ی موقع فکر نکنی فقر دامن گیر اینهاست

75666612821925016884.jpg


بفروش عزیزم بفروش ... این مردمان ما 3 بار 3 بار حج میروند غافل از اینکه راه و کج میروند.
85784053033413397762.jpg

وقتی بارون میاد میگم به به هوا دو نفرست مسخرست . اما تو همیشه تنهایی


82136152774413284645.jpg


داره کفش های ثروتمندان رو برق میندازه .

39365059014991882747.jpg

چیه سردته عزیزم اخه کوچولو تو که الان باید بازی کنی چرا اخه ؟


37925232865332004422.jpg


من صدای گریم به اسما
3 + / 0 - 1392/08/17 - 13:20

امتياز مثبت

(3 کاربر)