قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آقا سلام !
ببخشید !
من از طرف اینها عذر می‌خواهم !
ما چه بکنیم اگر عده‌ای نمی‌فهمند ! حالیشان نمی‌شود !
سرمان را به کدام دیوار بکوبیم و پیش که شکایت ببریم !
ما فقط یک دل خوشی داریم و همین یک دلخوشی برایمان بس
آن هم دیدن جمال جمیل شماست . آقا بخند ! ... خواهش می‌کنم بخند ! ...
ما گوشمان به دهان و چشممان به لبهای مبارک شماست .
6 + / 0 - 1391/11/30 - 00:02 در امام خامنه ای
پیوست عکس:
khameneii.png
khameneii.png · 600x418px, 45KB

امتياز مثبت

(6 کاربر)