قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﯾﻪ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :

پست متوسطو ﻓﻘﻂ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﺰﻧﻦ،پست خوب کامنتم میذارن،

ﻭﻟﯽ پست ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﻪ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ بلکه ﮐﭙﯽ میشه!

بعــــــــــــــــــله{-7-}
14 + / 0 - 1392/09/01 - 21:08

امتياز مثبت

(14 کاربر)

باز نشر