قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
سه چیزی که هیچوقت توی زندگی فراموش نمیشه...

۱.صبحانه..

۲.ناهار...

۳.شامهه.هه.هه....چیه؟؟؟همه اش که نباید احساسی باشه.....
8 + / 0 - 1392/09/04 - 12:58 در لبخندهای بهشتانه
دیدگاه
alireza7299

: ))

1392/09/4 - 13:02 Like
afra

اینا همه نشون دهنده ی اینه که شما ترم صفری هستین:دی

1392/09/4 - 14:54 Like
afra

ئــــــــــــــــــــــــه...جناب رضا شوما هم ترم صفری میباشین؟؟؟؟{-8-}

1392/09/4 - 15:01 Like
afra

شوما اصن درس خوندین؟{-77-}

1392/09/4 - 15:03 Like
afra

{-37-}{-37-}{-37-}{-2-}

1392/09/4 - 15:07 Like
afra

سارا جان عصبانی نشو با جناب رضا بودم :دی

1392/09/4 - 15:08 Like

امتياز مثبت

(8 کاربر)